Disclosure 


FBV er de børsnoterede virksomheders interesseorganisation. På den stiftende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse på syv personer fra de medstiftende virksomheder. Bestyrelsen har  ansat en direktør i foreningen. Vi ønsker at være tranparente omkring økonomiske interesser i de virksomheder, som foreningen repræsenterer. 

Direktør Thomas Black-Petersen

Thomas har ingen bestyrelsesposter i eller andre relationer til nogen børsnoterede selskaber. Thomas har to First North investeringer i Mdundo og Agillic med under 1% ejerskab. Thomas har en række business angel investeringer og er pt. bestyrelsesformand for Fablewood og bestyrelsesmedlem i Owayy. Thomas er formand for investorboardet i Nordic Eye Capital fond 1 og bestyrelsesmedlem i foreningen Danish Business Angels (DanBAN) og bestyrelsesmedlem i DanBAN Co-Investment Fond 1.

Bestyrelsesmedlem Claus Finderup Grove

Claus er founder og CEO den børsnoterede vækstvirksomhed Konsolidator og ejer mellem 15 og 20% af aktierne i Konsolidator.Bestyrelsesmedlem Henrik Busch

Henrik er bestyrelsesformand i First North virksomheden Copyright Agent og bestyrelsesmedlem i First North virksomheden NORD.investments. 
Bestyrelsesmedlem Jeppe Krog Rasmussen

Jeppe er CEO i den børsnoterede vækstvirksomhed DanCann Pharma A/S. Jeppe ejer mellem 20-25% af aktierne i virksomheden.Bestyrelsesmedlem Kent Mousten Sørensen

Kent er bestyrelsesformand i den børsnoterede vækstvirksomhed Wirtek med en ejerandel på mellem 10 og 15%. Dertil har Kent investeringer i en række børsnoterede vækstvirksomheder med under 5% procent ejerskab, blandt andre Penneo og MapsPeople.

Bestyrelsesformand Mille Tram Lux

I børsnoterede vækstvirksomheder er Mille bestyrelsesmedlem i Seluxit, bestyrelsesformand i Scandinavian Medical Solutions og næstformand i Dataproces Group. Mille har en ejerandel på mellem 15 og 20% i Seluxit og under 1% i Scandinavian Medical Solutions. Dertil har Mille et antal mindre investeringer i børsnoterede vækstvirksomheder med under 1% procent ejerskab.

Bestyrelsesmedlem Dennis Schade Forchhammer

Dennis er founder og CEO i den børsnoterede vækstvirksomhed Happyhelper og ejer mellem 10 og 15% af aktierne i Happyhelper. Dennis er derudover bestyrelsesmedlem i den børsnoterede vækstvirksomhed Hove, hvor han har en ejerandel på mellem 5 og 10%.

Bestyrelsesmedlem Johnny Henriksen

Johnny er bestyrelsesformand i den børsnoterede vækstvirksomhed Agillic og har en ejerandel af Agillic på mellem 15 og 20%. Dertil har Johnny investeringer i en række børsnoterede vækstvirksomheder med under 5% procent ejerskab.

Bestyrelsesmedlem Søren Skovbølling

Søren er founder og bestyrelsesformand i First North virksomheden Digizuite.  Søren har sammen med Annette Lang Skovbølling og deres børn en ejerandel på mellem 35 og 40% af Digizuite.