AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Sådan klarede de danske vækstaktier og vækstbørser sig i januar 2022

7. februar 2022


Der har været store kursfald på aktier i januar 2022. Den primære årsag er stigende inflation og stigende renter. Vækstaktier på Nasdaq i USA har haft meget store kursfald, og var igennem januar primært holdt oppe af de meget tunge tech aktier. Men torsdag den 3. februar sket verdens største værdifald i en aktie nogensinde. Selskabet bag Facebook og Instagram (Meta Platforms) faldt med 26% hvilket var svimlende 1.500 mia. kroner.


Men hvordan gik det de danske vækstaktier i den første måned af 2022?

Vi starter med at se på tal for de forskellige vækstmarkeder hvor vi medtager 76 aktier fra danske vækstvirksomheder.


Ændringen i børsværdi afspejler den samlede kursændring og der er et fald på 7,1% på tværs af vækstmarkederne. Det er interessant at se at First North Denmark har en lille stigning på 1,2% i Børsværdi hvilket må siges at være markant bedre end det danske C25 index som i samme periode faldt 9,6% og amerikanske Nasdaq-100 med et fald på 9,5%. Og med en ligelig vægtning af de 47 aktier på First North Denmark så er der faktisk en stigning på 6,5% i januar 2022. Ud af den 47 aktier så stiger 26 af dem. Heraf 14 af dem mere end 10% og tre af dem mere end 50%. De tre højeste kursstigninger var Konsolidator med 60%, Odico med 59% og Shape Robotics med 54%. Største kursfald var Nexcom med 21%. Se nøgletal for alle virksomhederne nederst på siden.


På den nyere danske First North Premier, hvor der er et mere skærpet regelsæt for virksomheder, taber Mapspeople og Relesys tilsammen 105 mio. i værdi - af det samlede tab på 142 mio. DKK fordelt på fem virksomheder. Det er et samlet fald på 8,1%.


De danske vækstaktier noteret i Sverige har haft det største samlede fald i børsværdi med henholdsvis 10% på First North Sverige og 14,4% på Spotlight. Spotlight var primært drevet af SynAct som et kursfald på 17% gav 449 mio DKK i tabt børsværdi. Faldet på First North Sverige var primært drevet af ExpreS2ion Biotech som faldt 38% med 319 mio. DKK i tabt børsværdi. Den lidt mindre aktie Scandion Oncology steg til gengæld 37% med en øget børsværdi på 107 mio. DKK.


Af de vækstaktier fra Nasdaq Copenhagen Main Market vi har medtaget, har Trifork den største børsværdi af de 76 aktier med 5 mia. DKK. Trifork falder 16% i januar og det giver en tabt børsværdi på 975 mio. DKK.

Hvis du synes at de to bubble chart ovenfor, er vanskelige at læse og du ønsker detaljerne, så se listen længere nede på siden. Der findes de samme tal og flere til for alle 76 aktier....

Interessante forskelle i omsætningstal

Omsætningshastigheden er interessant og ikke noget man normalt ser på månedsbasis per vækstbørs. På First North Denmark er omsætning kun 1,8% af den samlede børsværdi. Om det skyldes en lav af aktier i fri handel (free float) har vi ikke analyseret, men det er en almen opfattelse, at der er mere likviditet i aktier noteret på de svenske vækstbørser. Og det ses, da der med 7% omsætning af de danske aktier noteret på First North i Sverige, er knap fire gange så høj omsætning som First North Denmark. Omsætning på de fem danske First North Premier aktier er med 1% den laveste.


Så der er et klart forbedringspotentiale og behov for at øge den danske aktiekultur og interesse i danske vækstaktier og skabe mere likviditet i vækstbørserne.


Blandt de 10 danske virksomheder på First North Sverige er ExpreS2ion Biotech den mest omsatte aktie med 56% af den samlede omsætning 212 mio. DKK.


På First North Copenhagen er Penneo den mest omsatte af de 49 aktier med en månedsomsætning på 6%. Share Robotics havde med den største omsætningsprocent på 13%.

 

For de ni danske virksomheder noteret på Spotlight er månedsomsætningen på 4% også markant højere end gennemsnittet og af de tre danske vækstbørsmarkeder vi har medtaget. På Spotlight er det DanCann Pharma og Omnicar som har de højeste omsætningsprocenter, og 56% af den samlede omsætning er SynAct alene med en omsætning på 96,6 mio. DKK. Desværre kan de mange danskere kun handle Spotlight aktier via Nordnet og ikke via deres netbank. Og for udlandske investorer kan det være umuligt at investere i aktier på Spotlight.

"FBV arbejder for, at samtlige aktører i økosystemet omkring børsnotering af vækstvirksomheder støtter op om de nye noteringer. Ved at arbejde for at komme de negative myter til livs, holde et højt kommunikationsniveau og belyse alle de gode cases vil vi medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater"