Medlemsfordele

Politisk interessevaretagelse • Vi taler jeres mærkesager med vores politiske netværk 


 • Mere aktiv pressedækning – journalisterne har én af vores at ringe til


 • Mere fokus på den samfundsmæssige værdi af vækstvirksomhederne


 • Analysekapacitet til at bearbejde og kommunikere data om vækstvirksomheder

Sparede omkostninger


 • Vi vil sikre vores medlemmer forskellige rabatordninger, f.eks. forsikringer og pensionsordning.


 • Medlemskab af Dansk ErhvervNetworking, erfaringsudveksling og uddannelse


 • Erfa og medlemsmøder


 • Digital kommunikationsplatform til medlemmer


 • Relevante kurser og seminarer


 • For alle virksomheder og aktører omkring vækstvirksomheder


Den videre vækstrejse


  • Vi hjælper hinanden til at gøre det danske vækstbørsmarked bedre


  • Yderlige kapital på børsmarkedet


  • Inspiration fra udlandet


  • Formidling af valuation data


  • Flytte til hovedbørsen eller udenlandsk børs


  • Optimering af ejerstruktur og warrants


  • Bedre sammenhæng mellem likviditet og beskatning


  Med dit samtidige basismedlemskab af Dansk Erhverv får du...    • Politisk interessevaretagelse. Gennem tæt dialog med politikerne i Danmark og globalt taler Dansk Erhverv medlemmernes mærkesager.


   • Fri adgang til Hotline. Ansættelsesretlig og erhvervsjuridisk rådgivning pr. telefon om HR, arbejdsmiljø og uddannelse.


   • Rådgivning om internationale handelsforhold, EU’s indre marked og adgang til eksportfremstød i hele verden.


   • Kurser, events og konferencer. Inspiration og viden om aktuelle emner og trends.
    • Nyhedsbreve og magasin.


    • Nyheder, viden og rådgivning fra fagmedarbejdere inden for bl.a. handel, digitalisering, miljø, iværksætteri, oplevelse, velfærd, CSR, arbejdsmiljø, personale og erhvervsjura.


    • Netværk. Adgang til Dansk Erhvervs mange forskellige netværk.


    • Rabat på carneter og certifikater. F.eks. oprindelsescertifikater og ATA-carneter.

     Attraktive rabatordninger. CircleK, Q8, SATS, Bisnode, NODECO, PFA Pension for Funktionærer m.fl.
            Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside.