AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Det skal betale sig at blive børsnoteret

Skattemæssige udfordringer kræver handling fra politisk hold samtidig med at investering i vækstselskaber skal belønnes mere


FBVs årsmøde 7.9.2022

 

Der var fuldt hus i Børssalen. Over 150 personer fra økosystemet omkring børsnoteringer deltog og var bl.a. repræsenteret ved FBVs medlemsvirksomheder, investorer, rådgivere og organisationer med relation til vækstfinansiering.

 

Årsmødet fokuserede på, hvordan vi kan skabe bedre rammevilkår for, at danske vækstvirksomheder kan vokse, samtidig med at de forankres i Danmark. Eller sagt med andre ord, hvordan børsnotering kan blive et aktivt tilvalg som alternativ til vækstfinansiering via venture-kapital.

 

Godt forstærket af kaffe, kage og vand lyttede deltagerne intenst til det stærke hold af oplægsholdere, der kyndigt blev styret af FBVs formand og dagens vært, Mille Tram Lux.

 

Investering skal belønnes langt mere end i dag

Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, bød velkommen med ordene om, at Dansk Erhverv er helt på linje med FBVs holdninger, blandt andet udfordringen med uhensigtsmæssig beskatning. FBVs direktør, Thomas Black-Petersen slog fast, at vi skal skabe en situation, hvor investering i langt højere grad belønnes end i dag, og iværksætteri ikke straffes. Medierne skal bedre forstå vækstaktier, og politikerne skal indse, at det handler om investeringer, der skaber arbejdspladser, innovation, øget skattebetaling og generel værdi for samfundet. Gør vi ikke noget, bliver virksomhederne solgt til udlandet, mente han.

 

Hvad kan vi lære af Sverige?

Et væsentligt indslag på dagen var sammenligningen med Sverige, som har en langt mere velfungerende aktiekultur end Danmark og i dag har mere end 3 mio. private investorer. Men hvad gør de så derovre? Det gav Nasdaqs direktør for Europa, Adam Kostyál, og Spotlights direktør, Peter Gönczi, deres bud på.

 

Adam Kostyál sagde ærligt, at det ikke alene var Nasdaqs fortjeneste, men en makroøkonomisk stærk struktur bakket op af politisk vilje til at gøre hele samfundet til aktieejere. Fundamentet er med andre ord bygget nedefra med mange private investorer, hvor gevinster beskattes meget lempeligere end i Danmark. Den svenske aktiesparekonto har fx ikke noget loft og beholdningen beskattes kun med 1%. Formidlerne af aktier til private investorer, som Nordnet og Avanza, spiller også en væsentlig rolle i, at kulturen er udbredt og fungerer. Og så er man desuden lykkedes med at få de institutionelle investorer til at investere i FN-selskaber, igen i modsætning til Danmark.

 


Skatteminister Jeppe Bruus i Børssalen

Beskatningen går mod en sund børsnoteringskultur

Skatteminister Jeppe Bruus blev kastet for løverne og begik sig med god, afvæbnende humor, fordi han ikke havde helt så meget på hjerte – kun udfordret af FBVs direktør, Thomas Black-Petersen, der direkte spurgte, om han ville arbejde for at afskaffe den uretfærdige beskatning. Jeppe Bruus svarede ja – men mente han det?


Både lagerbeskatningen og beskatningen af medarbejderaktier er så store udfordringer, at det decideret afholder mange virksomheder fra at blive børsnoterede, mente Thomas Black-Petersen. Det bakkede han op med et grelt eksempel hvor medarbejderen Nico, der havde oparbejdet en skattegæld på flere millioner kroner, fordi hans warrants var faldet i værdi. Ligeledes fortalte Thomas om Penneo, hvor stifterne betaler af på en skattegæld på 45 mio. kr. – vel at mærke af en gevinst, der aldrig er blevet realiseret. There is something rotten in the state of Denmark…


Hvorfor egentlig blive børsnoteret?

Peter Gönzci fra Spotlight gav gode bud, der senere på eftermiddagen blev ekkoet af mange deltagere, heriblandt case-virksomhederne Green Mobility, CS Medica og Hove.


Helt overordnet skal der være noget i det for begge parter. Investorerne accepterer gerne høj risiko, men kræver samtidig at være godt informeret, der skal være transparens omkring virksomhederne, og strukturerne omkring noteringerne skal være på plads, fx skattesystemet og licenser til rådgiverne. Virksomhederne får løbende adgang til kapital (som ikke er exit-baseret), der kan finansiere deres vækstrejse og udvikling, de kan bedre styre ”tronfølgen” i ledelsen, de kan belønne deres medarbejdere, og så er børsnoteringen en blåstempling, der især kan bruges i udlandet.


Hove, der leverer industrielle smøremidler til bl.a. vindmølleindustrien, fortalte, at kapitalen havde hjulpet dem ind på nye markeder. Uden den, var udviklingen nok ikke sket, og konkurrenterne ville nok have overhalet dem indenom, mente CEO Maja Vonsild Jørgensen.


Makroøkonomi, fordomme og god selskabsledelse

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, kom med sobre – omend lettere nedslående - input til de makroøkonomiske rammer for vækstaktierne. Børsnoteringerne går svære tider i møde, mente han. Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening og analytiker Anders Egsvang tog nogle af de mest udbredte fordomme om børsnotering under kærlig behandling, og Claus Finderup Grove og Steffen Heegaard fra FBVs bestyrelse havde kigget indad og kom med 28 nye anbefalinger til god selskabsledelse. Især en equity-story om, hvilken værdi man skaber for investorerne, og en beredskabsplan, hvis tingene ikke går som ønsket, blev fremhævet.


Hvad gør vi så i Danmark?

De efterfølgende to paneldebatter samlede op på indlæggende og gav flere bud på, hvad vi så skulle gøre i Danmark. Der var deltagelse af Alex Vanopslagh (LA), Kathrine Olldag (R), Simon Kirketerp fra Børsen, Erik Balck Sørensen fra Vækstfonden og så Thomas Black-Petersen og investor og redaktør på Bootstrapping, Jesper Højberg Christensen.


Konklusionerne var blandt andet, at det vil kræve politisk mod at ændre tingenes tilstand, ligesom det kræver en bearbejdning af embedsværket, der ofte er større modstandere end politikerne. Det kræver også et stærkt samspil mellem aktørerne - medier, selskaber, investorer og rådgivere – fx for at undgå den negative diskurs i mediernes dækning af vækstbørsen, hvor de dårlige cases fremhæves og de gode ingen taletid får. Der er altså lidt at tage fat på.


Hyldest til rollemodellerne

Dagen blev rundet af med et award show, hvor ”Største Kursstigning siden IPO” og ”Årets Børsnoterede Vækstvirksomhed 2022” blev hyldet. Freetrailer og FOM Technologies løb med æren.


Mille Tram Lux rundede af med at opsummere dagens formål: At samle økosystemet, hylde de gode historier, høre og lære af andres erfaringer og få input til at tænke over, hvad vi kan gøre ved udfordringerne med børsnotering i Danmark. Når vi lykkes, kommer det alle til gavn.


Tak til sponsorerne Nasdaq og Spotlight, der gjorde arrangementet muligt.

"Iværksætterlagerbeskatning af vækstaktier leder i mange tilfælde til store skatteregninger for iværksættere og nøgleinvestorer. For at betale skat af penge, de ikke har tjent, skal de sælge ud af deres aktier, hvilket kan lede til store kursfald og tab. Det afskrækker investorer og virksomheder fra at gå ind på børsmarkedet.

Resultatet er færre børsnoteringer, en reel begrænsning af finansieringsmulighederne for danske vækstvirksomheder og at danske virksomheder ofte efter med at blive solgt til udlandet"