Disclosure 


FBV er de børsnoterede virksomheders interesseorganisation. Bestyrelsen har  ansat to direktører i foreningen. Vi ønsker at være tranparente omkring økonomiske og andre interesser i de virksomheder, som foreningen repræsenterer. Nedenfor er derfor angivet ledelseshverv og ejerskab over 2%.  

Direktør Thomas Black-Petersen

Thomas har ingen bestyrelsesposter nogen børsnoterede selskaber. Thomas har en række business angel investeringer og er pt. bestyrelsesformand for Fablewood og LifeBoard og bestyrelsesmedlem i Change Lingerie. Thomas er formand for investorboardet i Nordic Eye Capital fond 1 og bestyrelsesmedlem i foreningen Danish Business Angels (DanBAN) og bestyrelsesmedlem i DanBAN Co-Investment Fond 1.

Bestyrelsesmedlem Claus Finderup Grove

Claus er founder og CEO i den børsnoterede vækstvirksomhed Konsolidator og ejer mere end 2% af aktierne i Konsolidator.

Bestyrelsesmedlem Steffen Heegard

Er bestyrelsesmedlem i den børsnoterede virksomhed Penneo A/S. Steffen ejer ikke over 2% i virksomheder, der er medlem af FBV.  

Bestyrelsesmedlem Jeppe Krog Rasmussen

Jeppe er CEO i den børsnoterede vækstvirksomhed DanCann Pharma A/S og ejer mere end 2% af aktierne i virksomheden.

Næstforperson Kent Mousten Sørensen

Kent er bestyrelsesformand i den børsnoterede vækstvirksomhed Wirtek med en ejerandel på mere end 2%. 

Bestyrelsesforperson Henriette Kinnunen

Henriette har ikke nogen ledelseshverv eller ejerskab over 2% i medlemsvirksomheder. 

Direktør Katrine Hoff

Katrine har ikke nogen ledelseshverv eller ejerskab over 2% i medlemsvirksomheder. 

Bestyrelsesmedlem Dennis Schade Forchhammer

Dennis er bestyrelsesmedlem i den børsnoterede vækstvirksomhed Hove, hvor han har en ejerandel på over 2%.

Bestyrelsesmedlem Michael Gram

Michael er bestyrelsesmedlem i den børsnoterede vækstvirksomhed MapsPeople, hvor han har en ejerandel på over 2%.

Bestyrelsesmedlem Johnny Henriksen

Johnny er bestyrelsesmedlem i den børsnoterede vækstvirksomhed Agillic og har en ejerandel på over 2%.

Bestyrelsesmedlem Torben Haase

Torben er næstformand i bestyrelsen i den børsnoterede virksomhed Dataproces A/S.