AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

SYNSPUNKT:

Ekstra beskatning skræmmer virksomheder og investorer væk fra børsmarkedet

Hvis ikke vi fortsat skal sejles agterud i forhold til Sverige og Norge, når det gælder børsnoteringer og muligheder for mindre vækstvirksomheder, skal der skabes mere gunstige skattevilkår. For iværksætternes skyld, for investorernes skyld og for Danmarks fremtids skyld. Sker der ikke noget, holder aktionærerne sig væk, fordi risikoen vurderes at være for stor. En sund aktiekultur er omdrejningspunkt for et sundt erhvervsliv. Og det kræver et sundt skattesystem, hvor iværksættere og investorer ikke straffes.

Af Thomas Black-Petersen, direktør i FBV – Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder
og Mikael Bak, Direktør i Dansk Aktionærforening

1. juni 2022


Vi har de sidste år set en lang række nye investorer. Coronakrisen fik helt nye grupper af aktionærer på banen – især blandt de unge. Men ikke overraskende falder interessen, når markedet falder. Man skal selvfølgelig være forberedt på at få slag indimellem. Spredning og uddannelse er et svar- et andet er gode rammevilkår. Og de mangler i Danmark.

 

Sidste år blev 27 danske virksomheder børsnoteret. Det var positivt. Men sammenligner vi igen med vores nordiske naboer, sakker vi desværre også heftigt bagud her. For blot 25 år siden var der ca. 200 danske og 200 svenske børsnoterede virksomheder. I dag er der 1.112 svenske, 349 norske og blot 189 danske. Det er bekymrende. På samme vis er der 1,8 mio. svenskere med en Investeringssparekonto, mens der i Danmark kun er ca. 220.000, der har en aktiesparekonto. Årsagen er uden tvivl, at den svenske ordning er betydeligt mere attraktiv skattemæssigt og uden noget loft.

 

På verdensplan viser statistikken, at antallet af børsnoteringer er halveret i 2022. Men i Danmark er kun én enkelt dansk virksomhed blevet børsnoteret, og det skete i Sverige!

 

Derfor er det stærkt uheldigt, at vi har skatteregler, der gør det endnu mindre attraktivt at gå ind på børsmarkedet – for virksomheder såvel som investorer. Den øverste danske aktiebeskatning på 42 pct. er næsten dobbelt så højt som OECD-gennemsnittet og  markant højere end i Sverige, hvor den er på 30 pct. Hertil kommer, at iværksætterne, der ønsker at rejse kapital ved en børsnotering, bliver mødt med  lagerbeskatning, der virker som endnu en betydelig barriere.

 

Tvunget aktiesalg giver store kursfald og tab

De fleste ambitiøse iværksættere bliver fra start rådgivet til at etablere et holdingselskab. Hvis de senere børsnoterer deres virksomhed for at rejse vækstkapital, vil de ofte ende med et ejerskab under 10%, og det kan blive katastrofalt for dem. Så bliver de nemlig yderligere beskattet med 22% af urealiserede kursgevinster i form af lagerskat. Det kommer oveni de 42%, de skal betale i udbytteskat fra deres holdingselskab. Vælger iværksætterne, i stedet privat venturekapital, så skal der ikke betales 22% ekstra skat og de 42% i udbytteskat, betales når de trækker pengene ud af deres holdingselskab, altså når pengene er realiseret. Der er derfor en kæmpemæssig skattefælde og en stor forskelsbehandling af iværksættere alt efter, hvilken finansieringskilde de vælger. Og endnu en stor forskel i forhold til Sverige.


For når iværksætterne bliver børsnoteret og senere kan blive mødt med enorme skatteregninger, som de sjældent har likviditet til at betale, så bliver de tvunget til at sælge ud af deres aktier. Og særligt for vækstaktier, hvor der ikke er høj handel og lav likviditet, så betyder dette salg, at kurserne falder og alle investorerne straffes. Og dermed oplever vi en negativ spiral af kursfald, der straffer hele vækstbørsen. Aktiekurser falder, når mange aktier sælges – særligt, hvis iværksætteren, som ellers risikerer at gå konkurs, selv sælger ud.

 

Børsen bragte tidligere  en artikel, hvor softwarevirksomheden Penneo fortalte, hvordan lagerbeskatningen havde ramt deres stiftere og drevet kursen ned. Og de er langt fra de eneste.

 

Brug for handling

Derfor skal der arbejdes politisk for at sikre et mere attraktivt børsmarked for danske virksomheder. Hvis vi vil sikre danske iværksættere de bedste muligheder for at rejse kapital, skal der være mere gunstige skatteforhold på børsmarkedet. Det er også svaret, hvis flere danskere skal få mod på at investere i aktier. Hvis ikke vi lykkes, vil udviklingen gå den forkerte vej, hvor kun meget få danske virksomheder bliver børsnoteret. Det vil betyde, at flere virksomheder bliver solgt til udlandet med tabte danske arbejdspladser til følge og hvor virksomhederne ikke når at vokse sig store og forankre sig i Danmark.

 

Vores bøn til politikerne er derfor klar: Skattelovgivningen skal ændres, som en del af regeringens kommende iværksætterudspil, så iværksættere og investorer ikke straffes skattemæssigt for at gøre entré på børsmarkedet. Samtidig skal vi have skabt bedre vilkår for Aktiesparekontoen. Vores nordiske naboer har fundet opskriften, så lad os følge trop og understøtte væksten.


Ovenstående synpunkt har været bragt i Børsen den 1. juni 2022


"FBV arbejder for, at samtlige aktører i økosystemet omkring børsnotering af vækstvirksomheder støtter op om de nye noteringer. Ved at arbejde for at komme de negative myter til livs, holde et højt kommunikationsniveau og belyse alle de gode cases vil vi medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater"