AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

EU Høringssvar: Offentlig høring om retsakten om børsnotering: tiltag til at gøre offentlige kapitalmarkeder mere attraktive for EU-virksomheder og lette adgangen til kapital for SMV'er.

2. marts 2022


Som led i foreningens politiske arbejde, vil FBV løbende udarbejde høringssvar til love, der fremsættes i Danmark og i EU.


FBV har besvaret en lang række spørgsmål til EU-Kommisionen med afsæt i det input, vi løbende får fra vores medlemmer. De enkelte besvarelser er understøttet af uddybende tekst, der forklarer foreningens synspunkter på de omkostninger og barrierer, der fortsat eksisterer for virksomheder, der enten påtænker eller er blevet noteret på vækstbørsmarkedet i EU.


Disse barrierer kan afskrække nogle SMV’er fra at finansiere deres vækstrejse med en børsnotering – og begrænser reelt finansieringsmulighederne for den type virksomheder.

 

Vi håber, at ny EU-lovgivning fremover kan gøre det mere attraktivt for danske SMV'er at blive og være noteret på en vækstbørs.

BAGGRUND


Baggrund – som anført i Kommissionens høringsdokument:

 

Kommissionens nye handlingsplan for kapitalmarkedsunionen (CMU) fra september 2020 har til formål at sikre, at virksomheder, herunder navnlig SMV’er, har uhindret adgang til den mest hensigtsmæssige finansieringsform.


Kommissionen har på baggrund af den underudviklede, markedsbaserede finansiering i EU sat fokus på behovet for at støtte virksomheders adgang til især offentlige markeder. Specifikt bebudede Kommissionen i foranstaltning nr. 2 i handlingsplanen, at den vil vurdere, om reglerne for børsnotering af virksomheder på offentlige markeder skal forenkles yderligere. Endvidere annoncerede Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i sin hensigtserklæring til Parlamentet og formandskabet for Rådet den 15. september 2021, at der vil blive fremsat et lovforslag i 2022, som skal lette SMV'ers adgang til kapital.


Derfor lancerede Kommissionen en offentlig høring for at få input fra interessenter ift. behovet for at gøre det mere attraktivt for virksomheder at blive børsnoteret på EU's offentlige markeder, og hvordan man kan gøre det.

"FBV arbejder for, at samtlige aktører i økosystemet omkring børsnotering af vækstvirksomheder støtter op om de nye noteringer. Ved at arbejde for at komme de negative myter til livs, holde et højt kommunikationsniveau og belyse alle de gode cases vil vi medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater"