AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

FBV: Klar med anbefalinger til god selskabsledelse for børsnoterede vækstvirksomheder

14. december 2022


Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder har taget initiativ til udarbejdelse af anbefalinger for god selskabsledelse for virksomheder noteret på en vækstbørs. Anbefalingerne har været i høring og er nu klar.


De kan downloades fra foreningens hjemmeside på dansk og engelsk via dette link.


FBV håber at en række af de noterede vækstvirksomhederne allerede fra 2023 begynder at arbejde med anbefalingerne - uanset om det er medlem af FBV eller ej.


"FBV ønsker med Anbefalingerne at bidrage til at sikre øget interesse for selskaberne fra aktionærer, investorer og øvrige interessenter og dermed sikre langsigtet værdiskabelse. Vi håber at en række af medlemsvirksomhederne vil arbejde med anbefalingerne allerede fra 2023".

Steffen Heegaard, udvalgsformand,
Udvalget vedr. anbefalinger til god selskabsledelse, FBV

Hvorfor udarbejde Anbefalinger for god selskabsledelse for virksomheder noteret på vækstbørser?


Der har ikke tidligere været anbefalinger for virksomheder noteret på vækstbørser, og der er ikke et lovkrav som på hovedbørsen. Med anbefalingerne ønsker FBV at understøtte, at selskaber noteret på en vækstbørs og selskaber, som planlægger en notering arbejder med anbefalingerne for at øge transparens, lette selskabernes vej til investeringer fra institutionelle investorer og ultimativt til en notering på et reguleret marked.


Samtidigt er ressourcerne ofte begrænsede i disse selskaber og arbejdet med opfyldelsen af anbefalingerne for god selskabsledelse kan derfor med fordel fordeles over en længere periode. Det er også derfor anbefalingerne fra FBV ikke er helt så omfattende som anbefalingerne på hovedmarkedet.


FBV’s 28 anbefalinger skal derfor ses som et sæt retningslinjer for ”Best practice” for god selskabsledelse for selskaber noteret på et ikke-reguleret marked og er tænkt som skridt på vejen mod at selskaberne kan opfylde kravene i Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse.


FBV forestiller sig ikke, at virksomhederne, der vælger at starte arbejdet med anbefalingerne, på kort tid kan opfylde alle anbefalingerne og opfordrer derimod til at anbefalingerne løbende og i et for selskaberne passende omfang indarbejdes i bestyrelsernes og direktionens løbende arbejde. Der er ikke to selskaber, der er ens. Der kan således være gode grunde til, at det enkelte selskab ikke opfylder en eller flere af anbefalingerne til god selskabsledelse. 


Tak til udvalget!


FBV vil gerne takke samtlige udvalgsdeltagere for deres bidrag og intiativ, og en særlig tak til formand for udvalget Steffen Heegaard.

 

Udvalgsmedlemmer:

Claus Finderup Grove, Direktør, Konsolidator

Jeppe Krog Rasmussen, Direktør, Dancann Pharma

Jesper Vestergaard, Certified Advisor, Grant Thornton

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek

Lars Grønkjær, Advokat, DLA Piper

Mathias Kofoed Mortensen, Komiteen for god selskabsledelse, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Niels Andersen, Portfolio Manager, Bank Invest

Nikolaj Juhl Hansen, Advokat, DreistStorgaard

Sam Jalaei, Advokat, Magnusson Law

Steen Thomsen, Professor, CBS

Steffen Heegaard, Bestyrelsesmedlem, Penneo (formand for udvalget)

Søren Brinkmann, Advokat, Loeven Law

Søren Skovbølling, Bestyrelsesformand, Digizuite

Thomas Plenborg, Professor/Bestyrelsesmedlem, CBS/DSV

FBV ønsker at vækstbørser i Danmark er et attraktivt sted for vækstvirksomheder at rejse kapital og et attraktivt sted at investere. Økosystemet omkring børsnoteringer af vækstvirksomheder i Danmark er afgørende for at skabe en robust og markedsrettet vækstbørs. FBV arbejder for en øget professionalisering af selskabernes børsdrevne vækstrejse og for at øge investorernes tillid til markedspladsen. Det vil vi gøre ved at arbejde for en højere standard i hele økosystemet - både pre- og post-IPO, for advisors og de øvrige aktører.