AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Skatteminister Jeppe Bruus inviterede FBV til møde om lagerbeskatning og medarbejderaktier

24. oktober 2023


FBV har været til møde med Skatteminister Jeppe Bruus (S) om skattemæssige problemstillinger for iværksættere som vi gerne ser medtaget i den kommende iværksætterpakke. Vi havde inviteret stifter og tidligere CEO fra Trustpilot, Peter Mühlmann med, til at fortælle sin historie og syn på, hvorfor lovgivningen er med til at presse de succesfulde vækstvirksomheder ud af Danmark.


Det var tydeligt at ministeren er dybt inde i problemstillingerne og anerkender den alvorlige skatteklemme, som har ramt både iværksættere og medarbejdere som har fået medarbejderaktier.


Det var meget positivt at opleve ministerens nysgerrighed på både løsninger og de konsekvenser skattelovgivningen har haft for iværksættere. Vi takker for, at ministeren tog sig tid til at mødes med os

og vi ser frem til at læse regeringens kommende udspil.


Vi gik til ministeren med tre hovedpointer og fire konkrete forslag:


  • Ingen medarbejder eller iværksætter skal risikere at betale skat af penge de har ikke tjent. Vi skal ikke begrænse vækstvirksomhedernes muligheder for kapital og begrænse brug af medarbejderaktier. Vi behøver ikke smadre uskyldige menneskers liv.
  • Vi har i Danmark et princip, som betyder beskatning af urealiserede gevinster på reelt illikvide aktier. Dette princip skal vi bryde, når det handler om iværksætteri og vækstvirksomheder.
  • Vi har i Danmark også et princip som medfører, at man straffer iværksættere, der vælger en børsnotering med 22% ekstra skat. Vi bør have skatteneutralitet på valg af kapitalvej.

Vores fire forslag til ministeren:


1. Ensret selskabers beskatning af aktier noteret på vækstbørser, med aktier i unoterede virksomheder

2.  Selskaber kan vælge, at aktieavancer realisationsbeskattes i mindst 7 og gerne 10 år efter en aktie børsnoteres

3. Regler for medarbejderaktier skal lempes og beskatning skal først ske, når der er en realiseret gevinst

4. Hjælp dem som er ramt af ”skatten fra helvede”  – både iværksættere og medarbejdere som fik aktier

– både iværksættere og medarbejdere som fik aktier.


Læs hele teksten med vores forslag nedenfor:

Ingen medarbejder eller iværksætter skal risikere at betale skat af penge de har ikke tjent. Vi skal ikke begrænse vækstvirksomhedernes muligheder for kapital og begrænse brug af medarbejderaktier. Vi behøver ikke smadre uskyldige menneskers liv

Thomas Black-Petersen, adm. direktør 
Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

FBV ønsker at vækstbørser i Danmark er et attraktivt sted for vækstvirksomheder at rejse kapital og et attraktivt sted at investere. Økosystemet omkring børsnoteringer af vækstvirksomheder i Danmark er afgørende for at skabe en robust og markedsrettet vækstbørs. FBV arbejder for en øget professionalisering af selskabernes børsdrevne vækstrejse og for at øge investorernes tillid til markedspladsen. Det vil vi gøre ved at arbejde for en højere standard i hele økosystemet - både pre- og post-IPO, for advisors og de øvrige aktører.