AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Mange afnoteringer fra børsmarkedet – få nye danske børsnoteringer

12. maj 2023


Der er i år mange afnoteringer fra det danske børsmarked og det er i flere tilfælde rigtigt ærgerligt for aktionærerne og for det danske samfund. Vi stiller derfor spørgsmål til konsekvenserne for både virksomheder og samfundet, når man er ved at lægge det danske børsmarked i graven. 


Et par eksempler på spørgsmål. Hvad er konsekvensen af: mere end 20 års dansk investorpassificerende skattelov, komplicerede og høje danske aktieskatter, rentestigninger, en dansk aktiesparekonto med få brugere (ift. Norge, Finland og Sverige), en overvejende ensidig dansk mediedækning, en skattefælde i form af lagerbeskatning af ejerne efter børsnotering, pensionskasser som ikke investerer i vækstlaget og virksomheder der nok aldrig skulle være børsnoteret.

Resultatet er, at vi har fået et utilstrækkeligt dansk børsmarked, som desværre ikke er særligt attraktivt til at finansiere lovende virksomheders vækst. Og konsekvenserne for Danmark er store.

Thomas Black-Petersen, adm. direktør 
Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder

Resultatet er, at vi har fået et utilstrækkeligt dansk børsmarked, som desværre ikke er særligt attraktivt til at finansiere lovende virksomheders vækst.


Og konsekvenserne for Danmark er store:


 • Få danske børsnoteringer – der var én i 2022 og 55 i Norden.


 • Aktiekulturen svækkes og investorer risikerer tab


 • Et dansk børsmarked som langsomt er på vej i graven


 • Unge succesfulde vækstvirksomheder forlader Danmark i en tid, hvor næsten ingen nye virksomheder vokser sig store og forankrer sig i Danmark


 • Virksomheder foretrækker venturekapital og ender derfor oftest med at blive solgt - til udenlandske virksomheder


 • Kun to danske virksomheder med over 1.000 ansatte i Danmark er der stiftet de seneste 30 år


 • 7 ud af 11 danske unicorns stiftet siden år 2000 har forladt Danmark.


 • Blot 9,9. mia kroner (3,7 procent) af 270 milliarder kroner i kapital til børsnoteringer siden 2018 i Norden var allokeret til danske børsnoteringer


 • Få danske børsnoterede virksomheder. Det laveste antal i Norden og tallet er faldende.


 • Mistet konkurrenceevne, innovation og fremtidige danske arbejdspladser


Afnoteringer fra børsmarkedet

Afnoteringer fra børsmarkedet er desværre nødvendigt og naturligt for nogle virksomheder, l.a. fordi nogle virksomheder har en højere værdi som unoteret og fordi det ikke er muligt at rejse kapital på markedet. Børsen skriver i dag, om afnoteringer af selskaber som Re-match, Copyright Agent og flere andre på First North, som har meldt ud at de enten skal eller overvejer afnotering. Også på hovedmarkedet er der afnoteringer. F.eks. Simcorp, der anbefaler deres aktionærer at acceptere et købstilbud, og Chr. Hansen, som fusioneres med Novozymes.


Der var i januar 2023 i alt 184 børsnoterede virksomheder i Danmark. Der har med børsnoteringen af Gubra været én ny virksomhed i år og der bliver nok otte afnoteringer i år. Det giver 176 danske børsnoterede virksomheder. I Sverige er der over 1.100.


Samfundet er den store taber

Det danske samfund går glip af milliarder i værditilvækst. Værditilvækst som kan sikre det danske velfærdssamfund for de kommende generationer og det kommer til at få betydning for både virksomheder og beskæftigelse i fremtiden.


FBV mener at vi i Danmark skal skabe bedre muligheder for, at danske virksomheder kan forankre sig og vokse sig store i Danmark. Det ønsker regeringen også, så vi ser frem til, at den kommende iværksætterstrategi fra regeringen også inkluderer en styrkelse af et dansk kapitalmarked for vækstvirksomheder.


Derfor arbejder FBV bl.a. for:


 • At politikerne forenkler og nedsætter aktieavanceskatten, gentænker aktiesparekontoen som et lukket system med et langt højere loft for indbetalinger og fjerner skattefælden med lagerbeskatning for iværksættere der børsnoterer deres virksomhed


 • At flere (”gode”) virksomheder ønsker en børsnotering i Danmark – det giver flere danske arbejdspladser 


 • Øget fokus på professionalisering, selvregulering og transparens hos de små børsnoterede virksomheder


 • At pensionskasser (inkl. ATP) investerer i det danske vækstlag


 • At vi får en diskussion om, hvorvidt danske finansielle rådgivere der arbejder med kapital til børsnoteringer, skal registreres i Finanstilsynet. Ligesom der er krav om i Norge og i Sverige.


 • At mediedækningen af børsnoterede vækstvirksomheder bliver mere balanceret, nuanceret og dækkende

FBV ønsker at vækstbørser i Danmark er et attraktivt sted for vækstvirksomheder at rejse kapital og et attraktivt sted at investere. Økosystemet omkring børsnoteringer af vækstvirksomheder i Danmark er afgørende for at skabe en robust og markedsrettet vækstbørs. FBV arbejder for en øget professionalisering af selskabernes børsdrevne vækstrejse og for at øge investorernes tillid til markedspladsen. Det vil vi gøre ved at arbejde for en højere standard i hele økosystemet - både pre- og post-IPO, for advisors og de øvrige aktører.