AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Ny medlemsforening og interesseorganisation:

Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheders mission er at skabe et attraktivt og stærkt dansk børsmarked for vækstvirksomheder

6. december 2022


Den danske scene for iværksættervirksomheder har de seneste år gennemlevet en eksplosiv udvikling, og der er i dag flere unge selskaber, der søger ny kapital til deres vækst end nogensinde før.

 

I stigende grad vælger disse virksomheder at lade sig børsnotere, når de skal rejse ny kapital og i 2021 er 27 danske vækstvirksomheder blevet noteret på børserne Nasdaq First North, Nasdaq og Spotlight. I København blev der gennemført 21 noteringer på First North - 9 noteringer mere end i hele 2020 og der er i alt på First North København rejst 1,15 mia. i ny kapital, til at understøtte virksomhedernes fortsatte vækst. Vækstbørserne er altså i vækst, selvom der er langt til de 14 mia. kr, der er rejst som venturekapital til danske vækstvirksomheder i 2021.

 

 Men det at blive børsnoteret er ikke alene en finansieringskilde, det kommer også med en helt ny grad af transparens og nogle helt andre forventninger til virksomhedernes ageren. Flere af de nye børsnoterede vækstvirksomheder har oplevet hård kritik fra bl.a. medierne og andre i økosystemet omkring børsnoteringer. Alt fra værdiansættelse til forretningsmodel til vækst- og salgsmål er blevet anfægtet, og for unge uprøvede virksomheder kan det være hård kost pludselig at se sig selv blive gennemanalyseret i medierne og fremstillet i et lys, de ikke kan genkende.

 

De unge vækstvirksomheder har stået meget alene med deres udfordringer, når omgivelserne er gået til stålet, og der har ofte manglet en stærk stemme og en støttende organisation, til at repræsentere og varetage disse nye børsnoterede virksomheders interesser.

Det er på den baggrund at Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV) i efteråret 2021 blev stiftet, som en medlemsforening og interesseorganisation, for økosystemet omkring børsnoterede vækstvirksomheder. Foreningen er stiftet af 14 børsnoterede virksomheder med en antagelse om, at hovedparten af de noterede vækstselskaber ønsker at bakke op om foreningen og melde sig ind på sigt.

 

Men for at leve op til foreningens mission om at skabe et attraktivt og stærkt børsmarked for børsnoterede vækstvirksomheder, er det ikke nok alene at kæmpe medlemmernes kamp. Det kræver at hele økosystemet spiller med, professionaliseres yderligere og er konstruktive i sin tilgang til de ny-noterede vækstvirksomheder.

 

Derfor har FBV udvalgt 4 mærkesager som sit omdrejningspunkt:


  1. Gøre det mere attraktivt for vækstvirksomheder at være børsnoteret
  2. Gøre det mere attraktivt at være investor i danske børsnoterede vækstvirksomheder
  3. Sikre høj standard i hele økosystemet omkring vækstaktier
  4. Give offentligheden et nuanceret billede af børsnoterede vækstvirksomheder


FBV vil medvirke til at sikre en lødig og balanceret dækning af vækstbørsmarkedet samt arbejde for at skabe en bedre forståelse for, hvad det kræver at børsnotere og investere i vækstselskaber. Foreningen vil arbejde politisk for sine medlemmer og være i konstruktiv dialog med medier og øvrige markedskommentatorer, når der opstår uenighed eller divergerende synspunkter.

 

De danske vækstvirksomheder er det råstof, Danmark skal leve af i fremtiden, der hvor nye arbejdspladser skabes og innovation tager Danmark videre ind i fremtiden. Det vil FBV kæmpe for lykkes, til gavn for alle modige stiftere, nye aktionærer og den styrkede aktiekultur, vi ønsker at skabe i Danmark.

 

Foreningen har en sekretariatsaftale med Dansk Erhverv og har til huse i den gamle Børsbygning på Slotsholmen.

THOMAS FOLKJÆR

 Global Head of Issuer Services, Danske Bank:


”Det er en glæde, at se FBV komme til live. Vi har de seneste år set en stor stigning i børsintroduktioner for vækstvirksomheder og har i tråd med Danske Banks strategi støttet en stor del på deres rejse. Markedet er i en modningsfase og jeg håber at FBV kan bidrage med at nuancere billedet af børsnoterede vækstvirksomheder og generelt støtte dette spændende segment”

CHRISTIAN SAGILD

Bestyrelsesformand

Penneo


”Som formand siden foråret 2021 i Penneo har jeg oplevet både de fordele og ulemper, Penneo har haft ved at været noteret på First North. Både jeg og ledelsen i Penneo er glade for, at de noterede vækstvirksomheder samler sig i en forening, og vi ser frem til, at foreningen kan blive en relevant interesse-organisation”. 

CARSTEN BORRING


Head of Listings & Capital Markets Nasdaq Copenhagen


”Jeg hilser FBV velkommen på den danske iværksætterscene, for hvis små selskaber ikke kan vokse sig store, vil det ramme os alle. Det er derfor i alles interesse, at børsmarkedet gøres mere tilgængeligt for mindre selskaber og at mulighederne for at rejse vækstkapital i et dansk børsmarked forbedres.”

JOHN NORDEN

Certified Advisor

Norden CEF


”Som certified adviser bag ved 12 selskabers IPO på Nasdaq First North GM Denmark i de sidste par år, vil vi gerne være med til at præge udviklingen, så Danmark får et bedre børsmarked for vækstvirksomheder. Der er mange ting i IPO processen, og i tiden efter en IPO, som kan forbedres og gøres mere transparant og vi lærer fra case til case og ser gerne en større  erfaringsudveksling. Selskaberne har behov for en fælles stemme.  Derfor byder jeg FBV velkommen og støtter op omkring foreningen”

Jesper Vestergaard

Certified Advisor

Grant Thornton


”Jeg byder den nye forening velkommen og støtter op omkring initiativet. Som certified advisor ved jeg, at der er mange ting som kan forbedres, så vi i Danmark får et bedre børsmarked for vækstvirksomheder, og vi vil gerne være med til præge udviklingen”

"FBV arbejder for, at samtlige aktører i økosystemet omkring børsnotering af vækstvirksomheder støtter op om de nye noteringer. Ved at arbejde for at komme de negative myter til livs, holde et højt kommunikationsniveau og belyse alle de gode cases vil vi medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater"