AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Vækstbørsåret der gik – del 1:
De nye noteringer

FBV ønsker at give et mere nuanceret billede af børsnoterede vækstvirksomheder. Derfor har vi set på hvad der er sket på vækstbørserne i det forgangne år.


3. januar 2021


2021 har på mange måder været et begivenhedsrigt børsår for de noterede vækstvirksomheder.


Der var historisk mange nye danske noteringer, der har været vilde kursstigninger og voldsomme kursfald. Der har været uro på verdensmarkederne på grund af Covid-19, stigende renter, handel med Kina og senest de sikkerhedspolitiske spændinger mellem Ukraine, Rusland og Nato. Der har været kritik og samtidig bliver der gjort mange tiltag fra flere sider, for at højne standarden i økosystemet omkring de børsnoterede vækstvirksomheder.

 

En enkelt virksomhed er ikke længere noteret (Waturu), da de først blev smidt af børsen og efterfølgende gik konkurs i december 2021. Enkelte virksomheder har slet ikke kunne levere, det som de har stillet investorerne i udsigt. Den højeste kursstigning i 2021 var Freetrailer, som er godt i gang med ekspansionen i flere nye lande. Det største kursfald var Monsenso som rejste 20 mio. i ved noteringen i 2020 og som igen har rejst ny kapital i 2021 til en kurs, som var markant lavere end den oprindelige IPO-kurs. Aktien med højeste omsætning på First North i København var Penneo som også måtte se et stort kursfald, efter den store kursstigning i slutningen af 2020. Allarity Therapeutics fra Hørsholm, der blev noteret på First North i Sverige i 2016, er flyttet til Nasdaq i New York.

Børsværdi er nu DKK 18,5 milliarder
– men kun 9% af vækstkapitalen rejses via børsmarkedet

Hvis vi alene ser på danske selskaber, der er notereret på vækstbørserne First North i Danmark og Sverige samt Spotlight (ikke Nasdaq main-market) så er der 72 virksomheder og 24 nye noteringer i 2021. Der er rejst DKK 1.387 mio. i kapital til de 24 nye noteringer med 58 mio. i gennemsnit per ny børsnotering.

 

Til sammenligning blev der i 2021 rejst 14 mia. i venturefinansiering i Danmark, så det er kun 10% af vækstkapitalen – der finansieres via børsmarkedet – der er rum til forbedring.


Børsværdien af de 24 selskaber som er noteret i 2021 udgør 4,8 mia. Med en samlet værdistigning på 7,6 mia. siden ultimo 2020, udgør det en værdistigning på 2,8 mia. i de 48 virksomheder der er noteret i 2021. Det svarer til en samlet stigning i market-cap på 24% i 2021 – som følge af kursstigninger og nye emissioner i allerede noterede virksomheder.

 

Ni danske virksomheder er noteret på Spotlight med en gennemsnitligt market-cap på 506 mio., hvilket er væsentligt højere end på First North.

 

De 19 mia. samlet for alle noterede danske vækstvirksomheder er der dog kun blot 1,1% af børsværdien af Novo Nordisk eller kun 6,9% af den danske spilsoftware virksomhed Unity, der blev noteret på i USA i 2020 og som i dag har en børsværdi på 272 mia. kroner.I alt 27 nye noteringer med 2,9 mia. i kapitalrejsning

Hvis vi inkluderer de tre danske noteringer på Nasdaq Main Market (Aquaporin, Green Hydrogen, og Trifork) er i alt 27 danske vækstvirksomheder blevet noteret i 2021. Det er 9 noteringer flere end i 2020. Der er i alt rejst knap 2,9 mia. kroner i ny kapital, og Nasdaq fortæller, at tusindvis af nye private investorer har investeret i disse selskaber.


De 27 nye noterede vækstvirksomheder har i slutningen af 2021 en børsværdi på 14,7 mia. kroner, hvoraf de 4,8 mia. kroner er på vækstbørserne First North og Spotlight, og det resterende på Nasdaq Main Market.