AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Danske vækstaktier klarer sig bedre end C25 aktier

Med en ligelig investering i 54 vækstaktier, så er performance 3,6 procentpoint bedre end hele C25 index 


2. december 2021


Hvad kan man måle First North aktiers performance op imod ? Kan man lave en fair sammenligning af vækst aktier og value aktier ? Giver det mening at måle vækstaktier mod blue chip selskaber, som findes i C25 indexet ?

 

Danske vækstaktier er heller ikke kun Nasdaq First North Copenhagen. Det er danske vækstvirksomheder som bruger børsmarkedet til at rejse kapital til vækst. Og nogle af disse virksomheder skulle gerne lykkes med at skabe nogle meget store afkast til de investorer, som tager risikoen, allerede fra virksomhederne er små.

Nyere First North aktier klarer sig bedre end tidligere

Vi starter med virksomhederne på Nasdaq First North. De virksomheder der er noteret siden sommeren 2020, klarer sig bedre end tidligere, og der er nu markant flere virksomheder, der børsnoteres på First North. Der er stadig få First North selskaber, som outperformer C25 indexet, men forskellen til C25 er mindre for de nye selskaber. 

Det tyder på, at det generelt er selskaber af højere kvalitet, der klarer sig bedre end tidligere. Det er formentlig et resultat af de opstramninger, som både Nasdaq og Certified Advisors har foretaget og er faktisk ret tæt på, hvordan First North i Sverige performer. Det har samtidig betydet, at der er kommet 50% flere nye selskaber på First North i 2021 end i 2020, så der i 2021 er noteret 18 nye selskaber – hvilket er mere end 2017, 2018 og 2019 tilsammen.

 

Vi tror at performance kunne have været bedre. Men nogle aktører i økosystemet er med til at skabe mistillid blandt både private og professionelle investorer. Nogengange med misvisende overskrifter, citater eller grafik, som ikke ligefrem gavner de danske vækstvirksomheder eller de, som vælger at investere i vækstsaktier.


At C25 så i andet halvår 2021 har en bedre performance ift. andre lande (C25 er lige nu en af de bedst performende index i verden), hvor de trækkes op af Novo og DSV er ærgerligt, når man bruger C25 bruges som benchmark for First North selskaber. 


Vi er glade for en omfattende dækning Dagbladet Børsen har lavet af First North de sidste par år. Vi anerkender og er helt enige i mange af de pointer og løsningsforslag, der er med i Dagbladet Børsens artikel i fra den 29. november 2021. Men vi er kede af vinklen og analysemetoden og den grafiske fremstilling. Og vi er kede af overskriften: "Festen slutter på dag ét for nye aktier – køb efter debut udløser massiv underper­for­mance: “Betydeligt kvalitets­pro­blem”. Derfor forsøger vi som forening, der repræsenterer de noterede vækstvirksomheder, at finde de gode historier og anderledes vinkler på samme data, som andre finder dårlige historier i.


Diagrammet overnfor er det samme som i Børsens artikel - blot sorteret efter IPO dato og ikke med den dårligste performance øverst.  


Link til Børsen artikel

Tegningskurs eller lukkekurs ?

Diagrammet ovenfor er lavet med udgangspunkt i lukkekursen på første handelsdag, fordi billedet er at mange noteringer er kraftigt overtegnede, og investorer har fået tildelt en lille andel aktier til udbudskurs. Investorer har derfor først haft mulighed for at opbygge positioner af en vis størrelse efter børsnotering. Men overtegningerne er langt fra tidligere tiders store overtegninger og er faldet meget siden Hydract IPO.

Fortegninger for First North noteringer:


Derfor har vi nedenfor beregnet performance for First North selskaber ud fra tegningskursen og ikke lukkekursen på første handelsdag. Her får vi nogle helt andre performancetal målt op mod C25 index. Og her dukker Penneo, Hydract, BactiQuant, Impero, Audientes og Shape Robotics pludselig op og slår C25 indexet. I alt er der 9 aktier ud af 44, som overperformer C25, og OrderYoYo som ligger præcist på C25 performance. 

Vækstaktier er ikke kun First North København


Men hvorfor fokuserer flere medier udelukkende på First North Copenhagen? Nedenfor har vi medtaget 54 danske vækstaktier, startende fra da Agillic gik på børsen i marts 2018 og igen har vi brugt tegningskursen. Det giver en markant anderledes positiv historie med aktier med meget høj performance. Se mere om vores valg af vækstaktier her


Og her bliver det interessant. Fordi C25 index underperformer de 54 nyeste danske vækstaktier e med 3,6 procentpoint - beregnet med kurser fra dem 19. november 2021. Så hvis der er investeret kr. 100 i alle 54 aktier til udbudskurs, så er afkastet kr. 2.089. Hvis man på samme datoer har investeret kr. 100 i C25 indexet så er afkastet kr. 1.922. Afkast på C25 36,6% men C25 er 38,7%. Der er altså 3,6 procentpoint bedre afkast på vækstaktier end C25 index.


Laver vi samme beregning ultimo oktober 2021, så er performance for de 54 vækstaktier 14,5 procentpoint bedre end C25, ultimo september 2021 var overperformance 25,5 procentpoint og ultimo august var det 22,8 procentpoint overperformance blandt vækstaktierne.  


Så danske vækstaktier har klaret sig godt ift. C25 men i november 2022 stiger C25 uden at Vækstaktierne følger helt med så vækstaktiernes overperformance er mindre. Det kan der være mange årsager til.


Opdatering 10. december 2021: Beregninger på Spotlight aktier er blevet opdateret da tre af Spotlight noteringer også indeholder tegningsretter. Det har derfor forbedret de 54 vækstaktiers samlede performance ift. første version af denne tekst. 


Men hvad nu hvis man ikke medtager danske virksomheder noteret i Sverige, på Spotligt og de small cap aktier vi har udvalgt?  I november 2021 ser det ikke godt ud for First North København- selv om det har set rigtig godt ud tidligere. Frem til maj 2021 slog First North København C25 index. Ultimo april 2021 havde First North en overperformance på 14 procentpoint i forhold til C25 index. 


Hvis du har kommentarer eller synspunkter til denne analyse, så skriv til sekretariat@fbv.nu

Skal man sammenlige vækstaktier med C25 ?

Nej det skal man nok ikke. Vi komme til at lave mange sammenligninger og vi tror på at flere af de danske vækstaktier bliver kursraketter og at der skabes stor solide virksomheder med mange nye danske arbejdspladser. Vi kommer til at skrive mere om sammenligninger, men for nu kommer en grafik som blot viser kursudviklingen for 54 danske vækstaktier.

Sådan har vi gjort. Til vores beregning af danske vækstaktiers performance i forhold til C25 har vi valgt alle danske vækstvirksomheder, som er noteret siden marts 2018 på First North i Danmark og Sverige, Spotlight Market og Nasdaq København (de small cap virksomheder som Nasdaq har medtaget i Vækstfondens nyeste analyse ”Fra Startup til Scaleup”). Det giver samlet 54 aktier. For alle aktier har vi brugt tegningskursen og C25 index på første handelsdag. Med udgangspunkt i datoen 19-11-2021 (samme dato som Dagbladet Børsen har brugt) har vi brugt lukkekurser og C25 index. For alle aktier har vi regnet ud hvad en investering har givet i afkast fra første handelsdag for aktien og samme periode for C25. Forskellen er den under eller overperformance der er i C25. For en ligelige investering i alle aktierne kan vi bruge gennemsnit af performance – og det har vi yderligere beregnet efter lukkekursen den 19-11-2021, 29-10-2021, den 30-09-21 og den 31-08-2021.

"FBV arbejder for at skabe større forståelse for værdiansættelse af virksomhederne i forskellige stadier af deres levetid samt perspektivere rationalet bag værdiansættelserne (flere aktører, herunder medier og investorer har været kritiske overfor danske vækstaktier, der oftest bunder i en antagelse om utilstrækkelig transparens, at planer ikke efterleves og for høje værdiansættelser. Uoverensstemmelserne opstår, når vækstaktier sammenlignes med etablerede og meget store selskaber, og de vurderes ud fra samme metrikker og analysemodeller, da det giver et skævt sammenligningsgrundlag)"