Arrangementer

Vi har planlagt en række forskellige aktiviteter for medlemmer, samtidigt med at vi igangsætter et politisk arbejde omkring mærkesager og at sikre, at alle danske børsnoterede selskaber støtter op omkring foreningen.

Vi er åbne for input fra medlemmerne.


Medlemsmøder:

FBV holder 2-4 medlemsmøder årligt for alle medlemmer og associerede medlemmer. Møderne vil være 2-3 timer og vil typisk have et faglig indlæg, emne efterfulgt af en dialog og networking. Møderne holdes enten i Børsbygningen eller hos en af medlemsvirksomhederne.

 

Netværksmøde for noterede virksomheder:

FBV holder årligt cirka fire uformelle netværksmøder, som kun er for børsnoterede medlemmer. Møderne vil vare 2,5 time og starter med et indlæg fra en medlemsvirksomhed, efterfulgt at dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølge ikke deles. Møderne afholdes altid hos en medlemsvirksomhed. (Der vil være mulighed for at deltage online for dem, der bor langt væk).

 

Seminar, kurser og master classes:

Foreningen ønsker at afholde en række kurser og uddannelsesmuligheder. Det kan både være fysiske og online møder, samt andre formater som podcast og e-learning. Format og emner bliver løbende tilpasset ift. medlemmers ønsker og feedback. Ønsker til konkrete emner og aktiviteter bedes sendt til sekretariatet.

 
Maj 2024


FBV Netværksmøde hos Shape Robotics A/S i Herlev om
"Rejsen til hovedbørsen"


 • Hvornår: 21. maj kl. 15-17.30
 • Hvor: Shape Robotics A/S
 • Hvad: Netværk og uformel dialog, værtvirksomheden har ordet og vi har en drøftelse af erfaringer om "Rejsen til høvedbørsen".
 • Hvem: Netværksmøde for CEO, CFO, IR og bestyrelsesmedlemmer inoterede virksomheder.
 • Tilmelding og mere information via dette link


August 2024


FBV Sommerbar med bobler og rosé


 • Hvornår: 16. august kl. 15-17
 • Hvor: Matrikel1 på Gl. Strand 28
 • Hvad: Netværk og uformel dialog på tagterasssen
 • Hvem: Medlemmer, partnere og øko-system aktører.
 • Tilmelding og mere information via dette link


September 2024


FBV Årsmøde 2024


 • Hvornår: 9. september kl. 13-19.30
 • Hvor: Danske Bank HQ
 • Hvad: Et attraktivt dansk børsmarked kræver en styrket investorkultur og at flere succesfulde virksomheder børsnoteres
 • Hvem: Medlemmer, partnere og øko-system aktører.
 • Tilmelding og mere information via dette linkNordic IPO + Stock Market Day 2024 - TechBBQ Day 0


 • Hvornår: 10. september kl. 9:30-12.30
 • Hvor: Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard
 • Hvad: Connect with people and bring focus on the growth journey through the capital markets
 • Hvem: TechBBQ deltagere, FBV medlemmer, partnere og øko-system aktører.
 • Tilmelding og mere information via dette link


Tidligere eventsFebruar 2022


Netværksmøde for noterede virksomheder

 • Hvornår: Mandag den 21. februar klokken 15:00 til 17:30
 • Hvor: Søborg (Konsolidator)
 • Hvad: Uformelt ERFA og vidensdelingsmøde som starter med et indlæg fra Konsolidator, efterfulgt af dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder

 

Seminar:

Overvejer du at blive noteret ? Lær mere om hvordan

 • Hvornår: Mandag den 28. februar klokken 14:00 til 17:00
 • Hvor: Børsbygningen
 • Hvad: FBV vil gerne medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater. Emnet for dette gratis seminar er derfor børsnotering af vækstvirksomheder. Du kommer til at møde en række eksperter, rådgivere og personer fra virksomheder, som allerede er noteret. Vi kommer til at tale om beslutningen om at blive noteret. Forberedelsen til selve noteringen og livet på børsen efter noteringen.
 • Hvem: Virksomheder som overvejer en børsnotering – og eventuelt medlemskab af FBV.
 • Pris: Seminaret er gratis. Der faktureres kr. 400 for no-show uden afbud


Marts 2022


Netværksmøde for noterede virksomheder

 • Hvornår: Torsdag den 24. marts 2022 . Klokken 15:30 til 17:30
 • Hvor: Seluxit i Aalborg
 • Hvad: Uformelt ERFA og videndelingsmøde, som starter med et indlæg fra en medlemsvirksomhed, efterfulgt at dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 •  Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.April 2022


Masterclass: ”Ledelsens ansvar for at navigere i de børsretlige regler”


 • Hvornår: Onsdag den 20. april 2022 klokken 15:00 til 17:00
 • Hvor: Online og fysisk hos Elmann Advokatpartnerselskab, Stockholmsgade 41, 2100 København.
 • Hvad: Emnet for denne masterclass er de børsretlige regler for udsendelse af selskabsmeddelelser og indrapportering til Finanstilsynet, herunder reglerne om udsættelse af offentliggørelse af insider viden. Fokus vil være på gennemgang af eksempler på, hvordan og hvornår intern viden opstår, fx ved indgåelse af væsentlige kundekontrakter, etablering i nye markeder, og hvornår der opstår pligt til at “guide” børsmarkedet. Advokat Søren Ingerslev fra Elmann Advokatpartnerselskab og

  Sasja Dalgaard fra Tofte og Company står for arrangement.

 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Pris: Gratis Maj 2022FBV Generalforsamling, medlemsmøde og networking dinner


 • Hvornår: Torsdag den 5. maj 2022 klokken 14:30 til 17:30
 • Hvem: Medlemsvirksomheder og associerede medlemmer


Ekstraordinær generalforsamling

 • Klokken 14:30-15:30 På den ekstrardinære generalforsamling giver bestyrelsen sin beretning, der bliver (gen)valg af bestyrelsesmedlemmer, foreningens budget for 2023 fremlægges og kontingent for 2023 vedtages.
 • Hvor: Børsbygningen i København (foreningens hjemsted) (og online)
 • Tilmelding via dette link.


Eventyrbørsen First North - fra et investor- og dermed afkastperspektiv

 • Afholdes i samarbejde med Finansforeningen.
 • Klokken 15:30-17:15: Adjungeret professor, Søren Hougaard, sætter i en artikel fra april 2022 fokus på de 42 børsbabies, der rejste kapital på vækstbørsen First North i Danmark i årene 2017-2021
 • Hvor: Matrikel1, Gammel Strand 28 i København (og online)
 • Tilmelding via dette link


Networking dinner (separat tilmelding)

 • Klokken 17:30-20:00 på Restaurant Marv & Ben, Snaregade 4, 1205 København K
 • Deltag i en middag efter medlemsmødet og få en uformel dialog med netværket af noterede vækstvirksomheder
 • Pris: 850 kr. per person.
 • Tilmelding via dette link.


FBV fredagsbar

 • Hvornår: Fredag d. 20. maj kl. 15:30-17:00
 • Hvor: Matrikel1, Højbro Plads 10, København K
 • Tilmelding via dette link.


Juni 2022


Masterclass: Hvordan prisfastsættes en aktie
- og hvilke redskaber er der i værktøjskassen?


 • Hvornår: Onsdag d. 1. juni 2022 kl. 15:00 - 17:30
 • Hvor: DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 Kbh Ø
 • Tilmeding via dette link. Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.Netværksmøde noterede virksomheder

 • Hvornår: Mandag d. 20. juni klokken 15:00 - 17:30
 • Hvor: Hos en noteret virksomhed i hovedstadsområdet.
 • Hvad: Uformelt ERFA og vidensdelingsmøde som starter med et indlæg fra værtsvirksomheden, efterfulgt af dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding via dette link. Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.


September 2022Børsnoterede Vækstvirksomheders Årsmøde 2022


 • Hvornår: Onsdag den 7. september klokken 13:00 til 18:00
 • Hvor: Børssalen i Børsbygningen i København
 • Hvad:Til vores årsmøde 2022 sætter vi fokus på, hvordan danske virksomheder får bedre muligheder at vokse sig store og forankre sig i Danmark.Vi præsenterer en række spændende og relevante keynotes fra både hjem- og udland, der giver deres bud på, hvordan vi skaber et bedre vækstmiljø for de børsnoterede virksomheder. Vi fejrer også de gode historier blandt danske børsnoterede vækstvirksomheder.
 • Hvem:Vi inviterer alle, som har en relation til eller professionel interesse i de børsnoterede vækstvirksomheder
 • Pris: Gratis
 • Mere information om tilmelding via dette link.

November 2022


Vækstbørs-pitch-event med Danish Business Angels


 • Hvornår: Onsdag 2. november 2022 klokken 15:00 til 19:00
 • Hvor: Matrikel1, Højbro Plads 10, København K
 • Hvem: Investorer kan deltage og virksomheder som ønsker at pitche
 • Tilmelding og mere information via dette link:


FBV medlemsmøde:
Skattemæssige benspænd og høj standard på vækstbørsen


 • Hvornår: Fredag den 25. november 2022 klokken 13:00 til 15:30
 • Hvor: Matrikel1, Højbro Plads 10, København K
 • Hvad: Vi inviterer vores virksomhedsmedlemmer og associerede medlemmer til et medlemsmødeom det danske vækstbørsmiljø.


  Emnerne er skattepolitik oghøj standard for vækstbørsmiljøet.

  Vi får førstbesøg af et relevant folketingsmedlem, som enten erskatte eller erhvervsordfører. Der bliver både mulighed for at spørge ind partiet politik på området og komme med input til de skattemæssige benspænd, der findes for børsnoterede vækstvirksomheder.Dernæst skal vi se på, hvordan vi sammen kan være med til at sikre en høj standard for de, virksomheder som er noteret på en vækstbørs. Det er en af FBVs fire mærkesager og derfor har en FBV arbejdsgruppe, udarbejdet 29 anbefalinger til god selskabsledelse for virksomheder noteret på en vækstbørs. Steffen Heegaard, som er formand for arbejdsgruppen, går i dybden med udvalgte anbefalinger og fortæller om praktisk anvendelse og operationalisering. Dernæst bliver der en åben debat/dialog omkring anbefalinger.


 • Hvem: Mødet er både for potentielle medlemmer, medlemsvirksomheder og associerede medlemmer af FBV.
 • Pris: Gratis
 • Tilmelding via dette link.


FBV Fredagsbar i investorbaren på Matrikel1


 • Hvornår: Fredag d. 25. november kl. 15:30-17:00
 • Hvor: Matrikel1, Højbro Plads 10, København K
 • Pris: gratis:
 • Tilmelding via dette link.


Januar 2023


Masterclass:
Finansiering af noterede vækstvirksomheder

- i en periode med et udfordrende aktiemarked


 • Hvornår: Onsdag den 11. januar 2023 klokken 15:00 til 17:30
 • Hvor: DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 Kbh Ø
 • Tilmelding og mere information via dette link
 • Mulig for at deltage fysisk eller online


Februar 2023


Online Q&A vedr. anbefalinger for god selskabsledelse

 • Hvornår: 1. februar kl. 15.30-16.30
 • Hvor: Online
 • Hvad: Arbejdet med anbefalingerne er i gang - Q&A med Kent Sørensen (Wirktek) og Steffen Heegaard (udvalgsformand).
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette link


Online Q&A vedr. anbefalinger for god selskabsledelse

 • Hvornår: 6. februar kl. 13.00-14.00
 • Hvor: Online
 • Hvad: Arbejdet med anbefalingerne er i gang - Q&A med Kent Sørensen (Wirktek) og Steffen Heegaard (udvalgsformand).
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette link


Marts 2023


Netværksmøde for noterede virksomheder

 • Hvornår: Mandag den 1. marts klokken 15:00 til 17:30
 • Hvor: Aalborg (Novi Science Park)
 • Hvad: Kom med til netværksmøde, hvor Wirtek A/S er vært til en uformel dialog og netværk.
  Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette linkApril 2023Generalforsamling i FBV

 • Hvornår: 24. april 2023 kl. 14:00 til 15:00
 • Hvor: Børsbygningen på Slotsholmen:Børsen,DK-1217 København K
 • Hvem: Medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette link


Medlemsmøde i FBV

 • Hvornår: 24. april 2023 kl. 15:30 til 17:30
 • Hvor: Børsbygningen på Slotsholmen
 • Hvad: Kom med til medlemsmøde, hvor temaet er institutionel kapital
 • Hvem: Medlemsvirksomheder og potentielle medlemmer
 • Tilmelding og mere information via dette link


Netværksmiddag i FBV

 • Hvornår: 24. april 2023 kl. 17:30 til 20:00
 • Hvor: Marv & Ben, Snaregade 4, 1205 Kbh K
 • Hvem: Medlemmer af FBV
 • Tilmelding og mere information via dette link

Maj 2023


Medietræning for noterede virksomheder

 • Hvornår: 10. maj 2023
 • Hvor: Primetime, Nørrebrogade 45, 2200 Kbh. N.
 • Hvad: Kom med til en heldags medietræning hos Primetime
  Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette Link


Masterclass: Finansiel rapportering

 • Hvornår: 30. maj 2023
 • Hvor: DeloitteStudios, Njalsgade 21G, 2300 Kbh.
 • Hvad: Fokus på fastsættelse af KPIer og overvejelser ved skift til IFRS
  Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding og mere information via dette Link


August 2023


FBV Sommerbar med Rosé og bobler

 • Hvornår: fredag den 11. august 2023
 • Hvor: Matrikel1, Gammel Strand 28 i København
 • Hvem:For medlemmer og økosystemet omkring vækstvirksomheder og investorer
 • Tilmelding og mere information via dette Link


September 2023


FBV Pre-conference - Årsmøde

 • Hvornår: 6. september 2023 kl. 09.30-11.40
 • Hvor: Deloitte
 • Hvad: Seks round tables med faglige emner
 • Hvem: Virksomheder, rådgivere og investorer
 • Tilmelding og mere information via dette link


FBV Årsmøde

 • Hvornår: 6. september 2023 kl. 13.00-18.00
 • Hvor: Christiansborg, Kbh. K.
 • Hvad: Giv danske virksomheder bedre mulighed for at forankre sig og vokse sig store i Danmark. Vi samler økosystemet og drøfter faglige emner, politik og uddeler årets priser til noterede virksomheder.
 • Hvem: Stakeholders fra økosystemet - med en proffesionel interesse
 • Tilmelding og mere information via dette link


Vækstbørs Pitch event hos DanBan

 • Hvornår: 25. september 2023 kl. 14.30-18.30
 • Hvor: Matrikel1, Kbh. K.
 • Hvad: Hør præsentationer fra noterede vækstvirksomheder hos Danish Business Angels.
 • Hvem: Medlemmer af FBV, DanBan og investorer
 • Tilmelding og mere information via dette linkÅben høring på Christiansborg

 • Hvornår: 27. september 2023 kl. 14.00-16.00
 • Hvor: Christiansborg, Landstingssalen, Kbh. K.
 • Hvad: Hør FBV præsentere vores bud på hvilke politiske tiltag, der skal til for at vi kan få et mere aktivt og velfungerende børsmarked. Hør samtidig også andre gode krafters bud på hvordan vi kan arbejde med iværksætteri i Danmark.
 • Hvem: Alle
 • Tilmelding og mere information via dette linkFebruar 2024

FBV Masterclass: Børsretslige regler og ledelsens ansvar

 • Hvornår: 28 februar kl. 8.30
 • Hvor: Nasdaq
 • Hvad: Hvad er insider viden og hvornår opstår det. Update og gennemgang fra Nasdaq, indlæg fra Advokat Peter Lyck og erfaringer fra André Fehrn fra Shape Robotics.
 • Hvem: Noterede virksomheder og rådgivere
 • Tilmelding og mere information via dette link


Marts 2024

FBV Netværksmøde hos Scandinavian Medical Solutions i Aalborg om "Investor targeting"

 • Hvornår: 20. marts kl. 15-17.30
 • Hvor: Scandinavian Medical Solutions A/S
 • Hvad: Netværk og uformel dialog, værtvirksomheden har ordet og vi har en drøftelse af erfaringer om Investor Targeting.
 • Hvem: Netværksmøde for CEO, CFO, IR og bestyrelsesmedlemmer inoterede virksomheder.
 • Tilmelding og mere information via dette link


April 2024

FBV Generalforsamling

 • Hvornår: 30. april kl. 14-15
 • Hvor: Nordea HQ
 • Hvad: Ordinær generalforsamling
 • Hvem: Foreningens medlemmer
 • Tilmelding og mere information via dette link


FBV Medlemsmøde

 • Hvornår: 30. april kl. 15.30-17.30
 • Hvor: Nordea HQ
 • Hvad: Funding med en udvidet værktøjskasse og aktietilbagekøbsprogrammer
 • Hvem: Foreningens medlemmer
 • Tilmelding og mere information via dette link


FBV Netværksmiddag

 • Hvornår: 30. april kl. 18-21
 • Hvor: Restaurant Zuko
 • Hvad: Netværk og afrunding af dagen
 • Hvem: Foreningens medlemmer
 • Tilmelding og mere information via dette link