Arrangementer

FBV er en ny forening, og etableringsfasen minder om at starte en ny virksomhed. Der er mange ting som er nye, uprøvede og det er et stort arbejde at få alt på plads. Vi har planlagt en række forskellige aktiviteter for medlemmer, samtidigt med at vi igangsætter et politisk arbejde omkring mærkesager og at sikre, at alle danske børsnoterede selskaber støtter op omkring foreningen.

Samtidig er vi åbne for input fra medlemmerne og vil imødekomme ønsker til arrangementer.


Medlemsmøder:

FBV holder 2-4 medlemsmøder årligt for alle medlemmer og associerede medlemmer. Møderne vil være 2-3 timer og vil typisk have et faglig indlæg, emne efterfulgt af en dialog og networking. Møderne holdes enten i Børsbygningen eller hos en af medlemsvirksomhederne.

 

Netværk, ERFA og vidensdelingsmøder for noterede virksomheder:

FBV holder årligt cirka fire uformelle ERFA og vidensdelingsmøder, som kun er for børsnoterede medlemmer. Møderne vil vare 2,5 time og starter med et indlæg fra en medlemsvirksomhed, efterfulgt at dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølge ikke deles. Møderne afholdes altid hos en medlemsvirksomhed. (Der vil være mulighed for at deltage online for dem, der bor langt væk).

 

Seminar, kurser og master classes:

Foreningen ønsker at afholde en række kurser og uddannelsesmuligheder. Det kan både være fysiske og online møder, samt andre formater som podcast og e-learning. Format og emner bliver løbende tilpasset ift. medlemmers ønsker og feedback. Ønsker til konkrete emner og aktiviteter bedes sendt til sekretariatet.

 Juni 2022


Netværk, ERFA og vidensdelingsmøde
for noterede virksomheder

 • Hvornår: Mandag d. 20. juni klokken 15:00 - 17:30
 • Hvor: Hos en noteret virksomhed i hovedstadsområdet.
 • Hvad: Uformelt ERFA og vidensdelingsmøde som starter med et indlæg fra værtsvirksomheden, efterfulgt af dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Tilmelding via dette link. Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.September 2022Børsnoterede Vækstvirksomheders Årsmøde 2022


 • Hvornår: Onsdag den 7. september klokken 13:30 til 18:00
 • Hvor: Børssalen i Børsbygningen i København
 • Hvad:Til vores årsmøde 2022 sætter vi fokus på, hvordan danske virksomheder får bedre muligheder at vokse sig store og forankre sig i Danmark.Vi præsenterer en række spændende og relevante keynotes fra både hjem- og udland, der giver deres bud på, hvordan vi skaber et bedre vækstmiljø for de børsnoterede virksomheder. Vi fejrer også de gode historier blandt danske børsnoterede vækstvirksomheder.
 • Hvem:Vi inviterer alle, som har en relation til eller professionel interesse i de børsnoterede vækstvirksomheder
 • Pris: Gratis
 • Mere information om tilmelding via dette link.Tidligere events


Februar 2022


Netværk, ERFA og vidensdelingsmøde for noterede virksomheder

 • Hvornår: Mandag den 21. februar klokken 15:00 til 17:30
 • Hvor: Søborg (Konsolidator)
 • Hvad: Uformelt ERFA og vidensdelingsmøde som starter med et indlæg fra Konsolidator, efterfulgt af dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder

 

Seminar:

Overvejer du at blive noteret ? Lær mere om hvordan

 • Hvornår: Mandag den 28. februar klokken 14:00 til 17:00
 • Hvor: Børsbygningen
 • Hvad: FBV vil gerne medvirke til at gøre børsnotering til et attraktivt og aktivt tilvalg for flere gode danske børskandidater. Emnet for dette gratis seminar er derfor børsnotering af vækstvirksomheder. Du kommer til at møde en række eksperter, rådgivere og personer fra virksomheder, som allerede er noteret. Vi kommer til at tale om beslutningen om at blive noteret. Forberedelsen til selve noteringen og livet på børsen efter noteringen.
 • Hvem: Virksomheder som overvejer en børsnotering – og eventuelt medlemskab af FBV.
 • Pris: Seminaret er gratis. Der faktureres kr. 400 for no-show uden afbud


Marts 2022


Netværk, ERFA og vidensdelingsmøde for noterede virksomheder

 • Hvornår: Torsdag den 24. marts 2022 . Klokken 15:30 til 17:30
 • Hvor: Seluxit i Aalborg
 • Hvad: Uformelt ERFA og videndelingsmøde, som starter med et indlæg fra en medlemsvirksomhed, efterfulgt at dialog og networking. Møderne er et fortroligt forum, hvor man kan stille spørgsmål og dele erfaringer og ideer. Kursfølsom information må selvfølgelig ikke deles på mødet.
 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 •  Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.April 2022


Masterclass: ”Ledelsens ansvar for at navigere i de børsretlige regler”


 • Hvornår: Onsdag den 20. april 2022 klokken 15:00 til 17:00
 • Hvor: Online og fysisk hos Elmann Advokatpartnerselskab, Stockholmsgade 41, 2100 København.
 • Hvad: Emnet for denne masterclass er de børsretlige regler for udsendelse af selskabsmeddelelser og indrapportering til Finanstilsynet, herunder reglerne om udsættelse af offentliggørelse af insider viden. Fokus vil være på gennemgang af eksempler på, hvordan og hvornår intern viden opstår, fx ved indgåelse af væsentlige kundekontrakter, etablering i nye markeder, og hvornår der opstår pligt til at “guide” børsmarkedet. Advokat Søren Ingerslev fra Elmann Advokatpartnerselskab og

  Sasja Dalgaard fra Tofte og Company står for arrangement.

 • Hvem: Potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder
 • Pris: Gratis Maj 2022FBV Generalforsamling, medlemsmøde og networking dinner


 • Hvornår: Torsdag den 5. maj 2022 klokken 14:30 til 17:30
 • Hvem: Medlemsvirksomheder og associerede medlemmer


Ekstraordinær generalforsamling

 • Klokken 14:30-15:30 På den ekstrardinære generalforsamling giver bestyrelsen sin beretning, der bliver (gen)valg af bestyrelsesmedlemmer, foreningens budget for 2023 fremlægges og kontingent for 2023 vedtages.
 • Hvor: Børsbygningen i København (foreningens hjemsted) (og online)
 • Tilmelding via dette link.


Eventyrbørsen First North - fra et investor- og dermed afkastperspektiv

 • Afholdes i samarbejde med Finansforeningen.
 • Klokken 15:30-17:15: Adjungeret professor, Søren Hougaard, sætter i en artikel fra april 2022 fokus på de 42 børsbabies, der rejste kapital på vækstbørsen First North i Danmark i årene 2017-2021
 • Hvor: Matrikel1, Gammel Strand 28 i København (og online)
 • Tilmelding via dette link


Networking dinner (separat tilmelding)

 • Klokken 17:30-20:00 på Restaurant Marv & Ben, Snaregade 4, 1205 København K
 • Deltag i en middag efter medlemsmødet og få en uformel dialog med netværket af noterede vækstvirksomheder
 • Pris: 850 kr. per person.
 • Tilmelding via dette link.


FBV fredagsbar

 • Hvornår: Fredag d. 20. maj kl. 15:30-17:00
 • Hvor: Matrikel1, Højbro Plads 10, København K
 • Tilmelding via dette link.


Juni 2022


Masterclass: Hvordan prisfastsættes en aktie
- og hvilke redskaber er der i værktøjskassen?


 • Hvornår: Onsdag d. 1. juni 2022 kl. 15:00 - 17:30
 • Hvor: DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 Kbh Ø
 • Tilmeding via dette link. Bemærk venligst, at det både er muligt at deltage fysisk og online.