Mærkesager

Hvad er særligt ved vækstvirksomheder
og vækstaktier ?

Vækstvirksomheder er typisk yngre virksomheder, der har potentialet til vækst og skalering, men samtidig er relativt tidligt i forløbet af denne ønskede udvikling. Det betyder, at der er en større risiko for, at selskabet ikke lykkes med sine planer, end vi kender fra mere modne virksomheder, som f.eks. virksomhederne i C25-indekset. Ligeledes er gevinsten også tilsvarende større, når selskabet lykkes med sine planer. Udfaldsrummet er altså større, og evnen til at forudsige og prognosticere fremtiden er en hel del mere usikker.


Dette udgangspunkt er en vigtig præmis og vigtigt at forstå for alle aktører på markedet. Det stiller særlige krav til virksomhederne om at informere mulige investorer om risici og udfordringer ved deres vækstrejse, ligesom det kræver ekstra opmærksomhed for både private og professionelle investorer at vurdere virksomhedernes forventninger til fremtiden. Det er også vigtigt, at medier, der dækker dette marked, gør det ud fra den præmis og med det perspektiv, at der er tale om yngre virksomheder, ofte teknologivirksomheder (og SaaS i særdeleshed) men dækker også over life science og bio tech. De bør alle vurderes ud fra nogle andre kriterier end man gør ift. mere modne value-aktier.FBV arbejder for fire grundlæggende mærkesager:

1) Gøre det mere attraktivt for vækstvirksomheder at være børsnoteret


FBV vil belyse og perspektivere, hvordan en børsnotering kan være et attraktivt alternativ til f.eks. venture finansiering. Virksomheder der lader sig børsnotere, vil kunne bevare den ledelsesmæssige kontrol over virksomheden og kan bruge noteringen som en naturlig del af deres professionalisering. En børsnotering giver også virksomhederne mulighed for at rejse midler i flere etaper, i takt med at de er klar til øget vækst.


En børsnotering er endvidere en unik mulighed for at øge kendskabet til virksomheden markant, og som noteret selskab har virksomheden en række nye markedsføringsmuligheder, de ikke har som unoteret selskab. 

3) Sikre høj standard i hele økosystemet omkring vækstaktier


FBV ønsker, at vækstbørser i Danmark er et attraktivt sted for vækstvirksomheder at rejse kapital og et attraktivt sted at investere. Økosystemet omkring børsnoteringer af vækstvirksomheder i Danmark er afgørende for at skabe robuste og markedsrettede vækstbørser.


FBV arbejder for en øget professionalisering af virksomhedernes børsdrevne vækstrejse og for at øge investorernes tillid til markedspladserne. Det vil vi gøre ved at arbejde for en højere standard i hele økosystemet - både pre- og post-IPO, for certified advisors og de øvrige aktører.

2) Gøre det mere attraktivt at være investor i danske børsnoterede vækstvirksomheder


FBV mener, at der skal være mange flere private og professionelle investorer på den danske vækstbørs, for at den fremstår både velfungerende og attraktiv. Derfor vil FBV arbejde for at styrke aktiekulturen i Danmark. Det vil vi gøre ved dels at øge kendskabet, sikre høj standard i hele økosystemet og påvirke det politiske system, så der opnås mere gunstige skatteforhold for investorerne.

4) Give offentligheden et nuanceret billede af børsnoterede vækstvirksomheder


FBV vil medvirke til at sikre en lødig og balanceret dækning af vækstbørsmarkedet samt arbejde for at skabe en bedre forståelse for, hvad det kræver at børsnotere og investere i vækstvirksomheder.


Foreningen ønsker at udbrede budskabet om finansiering via børsnotering som et tilvalg, virksomhederne foretager som et alternativ til andre finansieringsformer samt belyse de muligheder, det giver at investere i unge vækstvirksomheder.
FBV vil arbejde for at perspektivere, hvordan man som privatinvestor bør forholde sig til investering i vækstaktier. Til forskel fra f.eks. C25-selskaberne vægtes vækst højere end overskud, og det skal man som investor forstå, når man forholder sig til selskabets værdiansættelse. Det indebærer ofte en højere risikopræmie end investering i mere etablerede selskaber, men det betyder også, at ikke alle selskaberne lykkes med deres vækstrejse.