AKTUELT, NYHEDER, SYNSPUNKTER
OG ANALYSER

Vækstbørsåret der gik – del 2:

Stor vækst i aktieomsætning og store udsving i aktiekurser

FBV ønsker at give et mere nuanceret billede af børsnoterede vækstvirksomheder. Derfor har vi set på hvad der er sket på vækstbørserne i det forgangne år.


3. januar 2021


137% vækst i omsætningen på vækstaktier i 2021

I takt med at der er flere børsnoterede danske vækstvirksomheder, så stiger investorinteressen tilsvarende. Hjulpet af både øget interesse fra professionelle og de private investorer, der under Covid-19 har taget Aktiesparekontoen til sig. Der er i 2021 omsat for DKK 14,5 mia. fordelt på 76 aktier. I 2020 var der 50 børsnoterede danske vækstvirksomheder og en omsætning på 6,3 mia. Det er en omsætningsvækst på 137% i 2021.


Lidt overraskende for de fleste danske investorer, så er den mest omsatte vækstaktie i 2021 vaccine-virksomheden ExpreS2ion Biotech fra Hørsholm, der blev noteret på First North i Sverige i 2016. DKK 3,5 mia. blev der omsat for i aktien. Dernæst Huskompagniet med en aktieomsætning på 2,4 mia. efterfulgt af Trifork med en omsætning på 1 mia. SynAct fra Holte der blev noteret på Spotlight i 2016 er med 936 mio. den fjerde mest omsatte danske vækstaktie.  Mest omsatte aktie på den danske First North vækstbørs var Penneo, der med en omsætning på 577 mio. blev den 7. mest omsatte.

Interaktivt scatter diagram med vækstaktierne i 2021


Vi vil gerne præsetere data på nye måder. Derfor har vi kombineret tre nøgletal i et nyt diagram:


Aktiernes omsætning i DKK mio. på den ene akse og kursudviklingen i året på den anden akse. For virksomheder noteret i 2021 bruges tegningskursen. Størrelsen er virksomhedernes market-cap ultimo 2021.


Brug musen til at se detaljerne bag de forskellige aktier.


Vækstaktiernes kursudvikling i 2021


Vi vil gerne vise data på nye måder. Derfor har vi grupperet aktierne efter noterings år og farvelagt efter markedsplads. Der er både aktier med store kursstigning og store kursfald. 


Desværre er der mange vækstaktierne som ikke har performet tilfredsstilende i 2021. Det skyldes primært at virksomhederne ikke har realiseret de vækstmål og resultater, som de har stillet investorerne i udsigt, og det rammer aktiekursen. Men der er flere årsager til kursfald. I Danmark er folkeaktiekulturen ikke nær så moden som i f.eks Sverige og kombineret med, at der stadig er relativt få professionelle investorer som interesserer sig for vækstaktier, så er der ikke nok likviditet i markedet.  

 

Det har betydet at få handler sætter aktiekursen, og nogle aktier er steget voldsomt i 2020, nok mest på grund af en form for ’hype’, for så efterfølgende at falde igen i 2021. Dette kombineret med en frygt for en korrektion af aktiekurserne på grund af overophedning eller rentestigninger, har også været medvirkende til at investorerne (både i Danmark og udlandet) generelt har positioneret sig op imod value, fremfor de mere risikobetonede unge vækstaktier.


Men der er flere faktorer i spil, som vi i FBV også vil arbejde med fremover. I Danmark har eksempelvis lagerbeskatning af stiftere med under 10% ejerandel haft en stor betydning for aktiekurserne. Efter store kursstigninger i 2020, har adskillige stifter og medarbejderaktionærer måtte sælge store mængder af aktier i 2021 for at betale lagerskat, hvilket har resulteret i længerevarende kursfald i flere aktier.