ANBEFALINGER FOR
GOD SELSKABSLEDELSE
FOR BØRSNOTEREDE VÆKSTVIRKSOMHEDER

God selskabsledelse skal understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse


Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder har taget initiativ til et udvalgsarbejde, hvor formålet er, at udvalget giver en række anbefalinger for hvad god selskabsledelse er, via gennemsigtige ledelsesprocesser og et højt informationsniveau, at sikre tillid til selskaberne fra aktionærer, investorer og øvrige interessenter og dermed sikre langsigtet værdiskabelse.

 

Udvalgets anbefalinger er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af børsnoterede vækstselskaber på et ureguleret marked som f.eks. Nasdaq First North og Spotlight Stock Market.

 

Efterlevelse af anbefalingerne bør ikke fjerne fokus på det væsentlige i værdiskabelsen i det enkelte selskab. Der kan således være gode grunde til, at det enkelte selskab ikke opfylder en eller flere af anbefalingerne til god selskabsledelse. Anbefalingerne efterleves derfor efter ”comply or explain” (følg eller forklar) princippet.


Der er ikke to selskaber, der er ens. Derfor vil det variere fra selskab til selskab, hvordan man tilrettelægger arbejdet med og rapportering om god selskabsledelse. Udvalget anbefaler, at selskaberne i arbejdet med anbefalingerne lægger vægt på, at der sker en løbende udvikling. Til hjælp med implementeringen af anbefalingerne, er der i bilag 1 en oversigt over en mulig operationalisering af anbefalingerne.


Vi hører gerne kommentarer og forslag til justeringer. Kontakt sekretariat@fbv.dk.

 

Hent PDF dokument med anbefalinger her:

Hent word dokument med bilag 1 - operationalisering:Download English version of recommendations:Download English version of appendix 1 regarding operationalisation:
"Vi arbejder for, at der skabes mere og bedre erfaringsudveksling og et udbytterigt netværk blandt selskaberne samt at der udarbejdes etiske retningslinjer og anbefalinger, ligesom der skal udvikles nye ydelser der kan understøtte en bedre proces frem mod børsnoteringen og til livet efter IPO.